Házicsoport jegyzetek

Lukács evangéliuma 5:17-6:11

A Lukács evangéliumának ebben a részében 4 történetről olvastunk. A béna ember meggyógyítása, Lévi elhívása, a gabonafejek szaggatása és a száradt kezű ember meggyógyítása. Mind a négy történetben Jézusnak a farizeusokkal való beszédét, bánásmódját írja le Lukács. Először a Szombatról beszéltünk és a törvényről, annak betartásáról. Arról, hogy keresztényekként mennyire válogatósak vagyunk. Az Ószövetségben ugyanúgy ott van, hogy ne tetováljuk magunkat mint az, hogy elítélendő a homoszexualitás. Ugyanúgy ott van a Szombat nap, mint az, hogy tiszteld atyádat és anyádat.…

Lukács evangéliuma 5:1-16 és az Evangélizáció

Jézus kiválasztja Péter hajóját és onnan prédikál a népnek. Ezután azt mondja neki, hogy vesse ki a hálót fogásra. Péternek biztosan nehéz éjszakája volt, ezt el is mondja. “Egész éjjel fáradoztunk és mégsem fogtunk semmit …” Péter azonban ennek ellenére megtette, amit Jézus mondott neki, és csoda történt.  Azt kérdeztem, hogy a ti életetekben átéltétek-e ezt? Jézus tett-e csodát a ti életetekben? Néhányan mondtátok, hogy igen, de sokszor nem is jegyezzük fel azt, és elfelejtjük. Kisebb csodák, amikről akkor tudjuk,…

Amikor Isten épít, A megtörtség két oldala

Záborszky Dávid két vasárnappal ezelőtt I. Krónika 28: -ról beszélt, arról, hogy Isten építi a templomot ill. a gyülekezet. Több szót is kiemelt, melyekről mi is beszéltünk. Először a templom és építés szavakról. Hogy kapcsolódik az ószövetségi TEMPLOM építés hozzánk? János evangéliuma 2:19,21 versek szerint Jézus a templom, ő ott a saját testéről beszélt. Mi, mint gyülekezet a Krisztus Teste vagyunk (I.Kor 12:27), mi is templomok vagyunk, a mi testünk a Szentlélek temploma (I. Kor. 3:16 és I.Kor. 6:19). Régebben…

Lukács evangéliuma 4:14-44

Először felolvastuk a 4:14-30 verseket. A megkérdőjelezés témájával kezdtük. Már az előző alkalmon beszéltük arról, hogy az ördög megkísértette Jézust. Azt mondta, hogy “Ha Isten Fia vagy, változtasd …” “Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad …”. Ez tulajdonképpen a megkérdőjelezése volt Jézusnak. Neki nem kell semmit megtennie ahhoz, hogy az legyen aki amúgy is. Nekünk sem kell semmit bizonyítanunk hívő életünkben, főképp azt nem, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha azok vagyunk, akkor azért nem, ha pedig nem vagyunk, akkor…

Lukács evangéliuma 3:10 – 4:13

Luk. 3:10-38 Jézusról kezdtünk el beszélgetni. Vajon Jézus tett-e csodát gyermekkorában? Tudott volna-e csodát tenni, vagy csak akkor, miután bemerítkezett és a Szent Lélek galamb formájában rászállt?  Ilonka kérdezte vagyis megjegyezte, hogy milyen lehetett a zsidók királyának, hogy a zsidók elárulták, elutasították és végül meg is kellett halnia miattuk. Elhangzott, hogy senki sem próféta a saját hazájában. Ez igaz az akkori időkre nézve, az előbbiekre és persze a mostani időkben is. Nekem ezzel az Igerésszel kapcsolatban az tűnt fel a…

Lukács evangéliuma 2:21-3:9

A két legutóbbi vasárnapon tanulmányozott részt három szakaszra osztottuk fel:  Luk. 2:21-39, Luk. 2:40-52 és Luk. 3:1-9 Első szakasz Lukács 2:21-39 Először arról beszéltünk, hogy Jézust bemutatták a templomban az Úrnak, a törvény szerint. Elsőszülöttként odaszentelték Istennek, ez volt a törvény előírása. Egyébként feltűnően sokszor szerepel ebben a szakaszban, hogy Jézus szülei a törvény előírásai szerint cselekedtek (Luk 2:22, 27 és 39-es versek). A Galata 4:4 szerint Krisztus a törvény alatt született és élt. Ebben a korban a zsidókat, így…

“Mert egy gyermek születik nékünk”

Ézsaiás 9:6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Karácsonyi hangulatban ebből a versből kiindulva indítottuk az alkalmat.  Nyitó kérdésként arról beszéltünk, hogy miért jött el a Megváltó, miért küldte el Őt Isten az Atya. Blanka az I. Mózes 3:15-t említette, Ani pedig János 3:16-t. I. Mózes 3:15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és…

A házicsoport célja (víziós est)

A házicsoport sokféle lehet. Eltérhet időben, témában, felépítésben, de a célja állandó és ugyanaz. Istennel akarunk időt tölteni, találkozni akarunk Vele, növekedni akarunk az Ő megismerésében. A házicsoportban lehetőség nyílik őszintén, bizalmasan megosztani egymással azt, ami a szívünkön van, ami foglalkoztat minket. Megosztjuk egymással a bizonyságainkat, hogy az Úr mit tanított nekünk, milyen élet helyzeteken mentünk már keresztül Vele. A találkozókon megismerjük egymást, imádkozhatunk egymásért. A pozitív és a semleges kérdéseket bátran feltehetjük, de a negatív megjegyzésekkel bánjunk csínján. Nehogy…