Soha ne mondd, hogy soha (ApCsel 9:1-19)

Soha ne mondd, hogy soha (ApCsel 9:1-19)

Vér nem válik vízzé. Kutyából nem lesz szalonna. Nem esik messze az alma a fájától. A magyar nyelv hemzseg az olyan szólásoktól, amelyek azt érzékeltetik, hogy az ember nem tud igazán megváltozni. Ez a történet azonban azt támasztja alá, hogy senkit nem érdemes beskatulyáznunk, az emberek nagyon nagyot tudnak változni. És ez rád is igaz.