Amikor a szappan nem elég | Máté 15:1-20

Amikor a szappan nem elég | Máté 15:1-20

Az orvosok a műtétek előtt végzett alapos kézmosással a fizikai tisztaságot célozzák meg, ami elengedhetetlen a betegek védelmében. Velük ellentétben a zsidó írástudók mosakodási szertartásaikban a lelki tisztaság elérését is keresték, azt remélve, hogy külső cselekedeteik belső megújulást eredményeznek. Jézus tanításán keresztül megértjük, hogy a valódi tisztaság a szív mélyén kezdődik, nem pedig a külsőségekben. Üzenete világos: a bűn a szívből ered, és itt kell kezdenünk a tisztító munkát.