Dicsőítésvezető, Technikai háttércsapat vezető
Nyári Péter
Lelkipásztor
Nyári Attila