Házicsoport jegyzetek

Házicsoport jegyzetek

Lukács evangéliuma 5:17-6:11

A Lukács evangéliumának ebben a részében 4 történetről olvastunk. A béna ember meggyógyítása, Lévi elhívása, a gabonafejek szaggatása és a száradt kezű ember meggyógyítása. Mind a négy történetben Jézusnak a farizeusokkal való beszédét, bánásmódját írja le Lukács. Először a Szombatról beszéltünk és a törvényről, annak betartásáról. Arról, hogy keresztényekként mennyire…

Lukács evangéliuma 4:14-44

Először felolvastuk a 4:14-30 verseket. A megkérdőjelezés témájával kezdtük. Már az előző alkalmon beszéltük arról, hogy az ördög megkísértette Jézust. Azt mondta, hogy “Ha Isten Fia vagy, változtasd …” “Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad …”. Ez tulajdonképpen a megkérdőjelezése volt Jézusnak. Neki nem kell semmit megtennie ahhoz, hogy…

Lukács evangéliuma 3:10 – 4:13

Luk. 3:10-38 Jézusról kezdtünk el beszélgetni. Vajon Jézus tett-e csodát gyermekkorában? Tudott volna-e csodát tenni, vagy csak akkor, miután bemerítkezett és a Szent Lélek galamb formájában rászállt?  Ilonka kérdezte vagyis megjegyezte, hogy milyen lehetett a zsidók királyának, hogy a zsidók elárulták, elutasították és végül meg is kellett halnia miattuk. Elhangzott,…

Lukács evangéliuma 2:21-3:9

A két legutóbbi vasárnapon tanulmányozott részt három szakaszra osztottuk fel:  Luk. 2:21-39, Luk. 2:40-52 és Luk. 3:1-9 Első szakasz Lukács 2:21-39 Először arról beszéltünk, hogy Jézust bemutatták a templomban az Úrnak, a törvény szerint. Elsőszülöttként odaszentelték Istennek, ez volt a törvény előírása. Egyébként feltűnően sokszor szerepel ebben a szakaszban, hogy…

A házicsoport célja (víziós est)

A házicsoport sokféle lehet. Eltérhet időben, témában, felépítésben, de a célja állandó és ugyanaz. Istennel akarunk időt tölteni, találkozni akarunk Vele, növekedni akarunk az Ő megismerésében. A házicsoportban lehetőség nyílik őszintén, bizalmasan megosztani egymással azt, ami a szívünkön van, ami foglalkoztat minket. Megosztjuk egymással a bizonyságainkat, hogy az Úr…